Escudo COETIBalears
Colegio Oficial de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales de les Illes Balears
Escudo consejo ITI

Visita tècnica als tallers de Construcciones Metálicas Cañellas

ImagenNoticia
El dia 21 de novembre el col·legi va organitzar una visita tècnica als tallers de l'empresa Construcciones Metálicas Cañellas en el Polígon de Son Castelló de Palma.
Amb la participació de 10 col·legiats, cal destacar la bona organització i el tracte rebut durant la visita. Després del recorregut pel taller de fabricació, on es va poder observar el procés de mecanització, tall i soldadura, es va procedir a l'exposició de casos reals de fabricació i instal·lació i un torn obert de paraula.